Staying Safe Together


An raibh fhios agat go bhfuil mórchuid bealaí chun coinneáil sábháilte ar Luas agus timpeall Luas?

Tríd oibriú le chéile chun teagmhais iompair frithshóisialta ar bord na tramanna agus ag na Stopanna a thuairisciú, is féidir linn líon na dteagmhas a tharlaíonn a laghdú.

Is seirbhís iompair sábháilte, minic, glan, iontafa í Luas a d'iompraigh níos mó ná 25.4 milliún duine anuraidh.

Oibrímis go léir le chéile chun í a choinneáil mar sin.

Luas agus Sábháilteacht

* Is iad uaireanta Chúram Chustaiméirí Luas ná Luan go hAoine 7.00 am - 7.00 pm. Satharn 10.00 am - 2.00 pm. Oifig dúnta Dé Domhnaigh.

Ní bhíonn foireann Luas ná foireann slándála Luas STT i láthair ar na tramanna go léir. Tá pointí cabhrach éigeandála suite in aice doirse tramanna agus ag Stopanna Luas go léir.

Conas Cabhair a Iarraidh ar an Ardán

I gcás éigeandála, is féidir leat úsáid a bhaint as an bPointe Cabhrach Éigeandála atá suite ag na Stopanna go léir in aice an Mheaisín Díolta Ticéad.

Freagrófar do ghlaoch ag Seomra Stiúrtha Luas a bhfuil forbhreathnú acu thar chóras iomlán Luas trí chóras CCTV.

Chun cabhair a fháil:

Má theastaíonn cabhair uait, is féidir leat chomh maith glaoch ar Saorfhón Cúram Chustaiméirí Luas 1800 300 604*

Conas Cabhair a Iarraidh ar Bord

Emergency Handle

Ceanglóidh Cnaipí Cabhrach Éigeandála ar bord na tramanna go léir tú go díreach leis an Tiománaí Luas, atá ceangailte chomh maith le Seomra Stiúrtha Luas.

Tá CCTV ag obair ar bord an tram chomh maith.

Chun cabhair a fháil:

 • Aimsigh an Cnaipe Cabhrach Éigeandála in aice an dorais.

 • Brúigh an cnaipe mór bán uair amháin.

 • Fan ar fhreagra agus ansin mínigh an cás don Tiománaí atá i dteagmháil i gcónaí le Seomra Stiúrtha Luas.
 • Má theastaíonn cabhair uait, is féidir leat chomh maith glaoch ar Saorfhón Cúram Chustaiméirí Luas 1800 300 604*

   


  CCTV
  Ceamaraí CCTV

  Tá ceamaraí CCTV i láthair ar fud an chórais Luas, ag Stopanna agus ar bord tramanna chomh maith.
  Is féidir leis Na Gardaí íoslódálacha a iarraidh nó iad a iarraidh tríd Cúram Chustaiméirí Luas Saorfhón 1800 300 604* agus info@luas.ie

  Nótáil, le do thoil, go gcaithfear an iarraidh a chur láithreach go mórmhór má bhaineann sé le teagmhas. Is é an cinéal eolais atá ag teastáil ná suíomh, am, líne Luas agus dáta.

  Leanann eisiúint CCTV treoirlínte mar atá leagtha amach faoi reachtaíocht um Chosaint Sonraí agus de réir dea-chleachtais.

  Like most websites we use cookies. These are required for various aspects of the site to work properly.If you continue we'll assume you are happy to use cookies on our site. More information on cookies?