Staying Safe Together


An raibh fhios agat go bhfuil mórchuid bealaí chun coinneáil sábháilte ar Luas agus timpeall Luas?

Tríd oibriú le chéile chun teagmhais iompair frithshóisialta ar bord na tramanna agus ag na Stopanna a thuairisciú, is féidir linn líon na dteagmhas a tharlaíonn a laghdú.

Is seirbhís iompair sábháilte, minic, glan, iontafa í Luas a d'iompraigh níos mó ná 25.4 milliún duine anuraidh.

Oibrímis go léir le chéile chun í a choinneáil mar sin.

Luas agus Sábháilteacht

 • Ionad Chúram Chustaiméirí Luas - Glaoigh ar Saorfhón LoCall 1850 300 604* agus mínigh do chás lenár n-Oifigí Chúram Chustaiméirí.
 • Foireann Luas ar bord: Inis do bhaill foirne Luas ar bord faoi theagmhas*.
 • Pearsanra Slándála: Inis láithreach do bhaill foirne Luas ar bord faoi theagmhas*.
 • Tiománaí Luas: Cuir an tiománaí Luas san airdeall trí bhrú ar an gCnaipe Cabhrach Éigeandála atá suite ag an doras ar bord an tram.

* Is iad uaireanta Chúram Chustaiméirí Luas ná Luan go hAoine 7.00 am - 7.00 pm. Satharn 10.00 am - 2.00 pm. Oifig dúnta Dé Domhnaigh.

Ní bhíonn foireann Luas ná foireann slándála Luas STT i láthair ar na tramanna go léir. Tá pointí cabhrach éigeandála suite in aice doirse tramanna agus ag Stopanna Luas go léir.

Conas Cabhair a Iarraidh ar an Ardán

I gcás éigeandála, is féidir leat úsáid a bhaint as an bPointe Cabhrach Éigeandála atá suite ag na Stopanna go léir in aice an Mheaisín Díolta Ticéad.

Freagrófar do ghlaoch ag Seomra Stiúrtha Luas a bhfuil forbhreathnú acu thar chóras iomlán Luas trí chóras CCTV.

Chun cabhair a fháil:

 • Aimsigh an Cnaipe Cabhrach Éigeandála
 • Brúigh an cnaipe mór Dearg uair amháin.
 • Fan ar fhreagra agus ansin mínigh an cás do Sheomra Stiúrtha Luas.

Má theastaíonn cabhair uait, is féidir leat chomh maith glaoch ar Saorfhón Cúram Chustaiméirí Luas LoCall 1850 300 604*

Conas Cabhair a Iarraidh ar Bord

Emergency Handle

Ceanglóidh Cnaipí Cabhrach Éigeandála ar bord na tramanna go léir tú go díreach leis an Tiománaí Luas, atá ceangailte chomh maith le Seomra Stiúrtha Luas.

Tá CCTV ag obair ar bord an tram chomh maith.

Chun cabhair a fháil:

 • Aimsigh an Cnaipe Cabhrach Éigeandála in aice an dorais.

 • Brúigh an cnaipe mór bán uair amháin.

 • Fan ar fhreagra agus ansin mínigh an cás don Tiománaí atá i dteagmháil i gcónaí le Seomra Stiúrtha Luas.
 • Má theastaíonn cabhair uait, is féidir leat chomh maith glaoch ar Saorfhón Cúram Chustaiméirí Luas LoCall 1850 300 604*

   

   

  CCTV
  Ceamaraí CCTV

  Tá ceamaraí CCTV i láthair ar fud an chórais Luas, ag Stopanna agus ar bord tramanna chomh maith.
  Is féidir leis Na Gardaí íoslódálacha a iarraidh nó iad a iarraidh tríd Cúram Chustaiméirí Luas Saorfhón LoCall 1850 300 604* agus info@luas.ie

  Nótáil, le do thoil, go gcaithfear an iarraidh a chur láithreach go mórmhór má bhaineann sé le teagmhas. Is é an cinéal eolais atá ag teastáil ná suíomh, am, líne Luas agus dáta.

  Leanann eisiúint CCTV treoirlínte mar atá leagtha amach faoi reachtaíocht um Chosaint Sonraí agus de réir dea-chleachtais.

  • Uaireanta Oscailte Cúram Chustaiméirí Luas: Luan go hAoine ó 7am go 7pm; Satharn ó 10am go 2pm.
  • Tá seirbhís gléas freagartha ar fáil 'as uaireanta' agus rannóg Déan Teagmháil Linn ar suíomh gréasáin Luas. Molaimid do dhaoine iad seo a úsáid ag amanna 'as uaireanta'.