icon

Baile an Mhuilinn

Green Line
Red Line

Ag nascadh Faiche Stiabhna le Áth an Ghainimh nó Gleann Bhríde

Baile an Mhuilinn

Inbound

Outbound

 
Stop Mapa
Cónaisc Iompair
Rudaí le déanamh
Operating Hours

Rudaí le déanamh agus Críoch-Chomharthaí Áitiúla

Tugann Luas go Ceartlár Bhaile Átha Cliath tú. Faigh amach céard is féidir leat a dhéanamh:

  • Galfchúrsa Bhaile an Mhuilinn
  • Siúlóidí na Dothra
  • Páirc Dhartraí
  • An Stop is cóngaraí do Choláiste na hOllscoile BÁC - Siúlóid Fhada

 

Cliceáil anseo agus féach ar láithreán gréasáin Chomhairle Contae Átha Cliath Theas céard atá ar siúl sa cheantar

Click here and see on the South Dublin County Council website what's happening.

Milltown Stop Features

  • Passenger Information Display: three line text message informing the passengers of the anticipated arrival times and destination of the next trams
  • SmartCard validators
  • Shelters are located on all stops and house Ticket Vending Machines and Emergency Help Point.
  • Notice Board contains a location route map and information regarding fares and ticket sales offices.