icon

Baile an tSíbhrigh

Green Line
Red Line

Ag nascadh Iosta na Rinne le Tamhlacht agus Ag nascadh Conghaile le Teach Sagard

Baile an tSíbhrigh

Inbound

Outbound

 
Stop Mapa
Cónaisc Iompair
Rudaí le déanamh

Féach eolas ar Loc + Taisteal Bhaile an tSíbhrigh

Cónaisc Iompair
BealaíNascStop/StáisiúnSráid
 77 Go Cathair
 Bus Átha Cliath 2628 Bóthar Bhaile an tSíbhrigh
77 Ón gCathair Bus Átha Cliath 4441 Bóthar Ghort an tSrutháin  
76 Go Baile Bhlainséir Bus Átha Cliath 2624 Bóthar Bhaile an tSíbhrigh  

 

 

Rudaí le déanamh agus Críoch-Chomharthaí Áitiúla

Tugann Luas go Ceartlár Bhaile Átha Cliath tú. Faigh amach céard is féidir leat a dhéanamh:

Cliceáil anseo agus féach ar láithreán gréasáin Chomhairle Contae Átha Cliath Theas céard atá ar siúl sa cheantar

South Dublin Council