Green Line
Red Line

Ag nascadh Iosta na Rinne le Tamhlacht agus Ag nascadh Conghaile le Teach Sagard

Busáras

Inbound

Outbound

 
Stop Mapa
Cónaisc Iompair
Rudaí le déanamh

Cónaisc Iompair

BealaíNascStop/StáisiúnSráid
41, 41B. 41C, 41X Ón gCathair

Bus Átha Cliath 288

Sráid na Mainistreach Íoch.
42, 43, 51A, 142 Ón gCathair Bus Átha Cliath 289 Sráid na Mainistreach Íoch.
33, 33X Ón gCathair Bus Átha Cliath 292 Sráid na Mainistreach Íoch.
27, 27B, 29A, 31, 31B, 32, 32A,
32B, 42, 42A, 42B, 43, 51A, 128,
129, 130, 142
Ón gCathair Bus Átha Cliath 497 Sráid Amiens
27X, 90, 128, 129, 142, 151 Go Cathair Bus Átha Cliath 4415 Sráid Amiens
Seirbhísí Bus Idirchathracha Ón gCathair Stáisiún Bus Busáras Stáisiún Busáras
Seirbhísí Aerphort Bus Eireánn Go Aerphort Stáisiún Bus Busáras Staisiún Busáras

Rudaí le déanamh agus Críoch-Chomharthaí Áitiúla

 

Tugann Luas go Ceartlár Bhaile Átha Cliath tú. Faigh amach céard is féidir leat a dhéanamh:

 

  • Teach an Chustaim
  • Uilíocha ar Shaol an Duine - Lasair Shíoraí Amnesty Idirnáisiúnta.
  • Foirgneamh Busáras
  • Droichead Uí Chonaill- Droichead Carlisle

 

 

Cliceáil anseo agus féach ar láithreán gréasáin Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath céard atá ar siúl sa cheantar.

Click here and see on the Dublin City Council website what's happening.