Do chearta mar phaisinéir. Geallaimid:


1. Go dtabharfaimid turas tram sábháilte compordach duit.

2. Go dtabharfaimid eolas fíor-ama do phaisinéirí ag na stadanna 99% den am.

3. Go dtabharfaimid freagra laistigh de sheachtain amháin ar gach litir agus r-phost a sheolann tú chugainn. 

Má scríobhann tú chugainn as Gaeilge, cuirfimid freagra chugat as Gaeilge chomh maith.

4. Go gcuirfimid seirbhís tram ar fáil atá iontaofa 99% den am agus go bhfoilseoimid tuairisc ar ár bhfeidhmíocht i gceann gach 12 sheachtaine. 

5. Go gcuirfimid in iúl do phaisinéirí/cónaitheoirí seachtain roimh ré má tá sé i gceist againn obair chothabhála a dhéanamh. 

6. Go gcoinneoimid ar an eolas tú agus go dtabharfaimid an t-eolas is deireanaí duit más rud é go bhfuil do thuras tram níos faide ná mar is gnáth. 

7. Go gcinnteoimid go gcomhlíonann an Luas na caighdeáin is airde ó thaobh inrochtaineachta de agus go bhfuil tuiscint ag ár bhfoireann mhíchumas i dtreo go mbeidh ar a gcumas cúnamh a thabhairt duit más gá. 

8. Go nglanfaimid na tramanna gach oíche agus go nglanfaimid gach stad uair amháin sa ló ar a laghad.

9. Go gcuirfimid rogha iompair ar fáil duit atá neamhdhíobhálach don gcomhshaol: Scaoileann sé 3.5 uaire níos lú CO2 ná dá ndéanfaí an turas céanna sa ghluaisteán.  

10. Go gcuirfimid ar an eolas tú faoin táille is saoire atá ar fáil duit má dhéanann tú teagmháil le Cúram Custaiméirí Luas nó má fhéachann tú ar luas.ie 

 

Tá cearta againne chomh maith. Iarraimid ort:

1. Ticéad bailí a bheith agat agus tú ar bhord tram. 

2. Meas a léiriú d’fhoireann Luas, do phaisinéirí eile agus dá gcuid maoine.

Like most websites we use cookies. These are required for various aspects of the site to work properly.If you continue we'll assume you are happy to use cookies on our site. More information on cookies?