icon

Coill an Rí

Green Line
Red Line

Ag nascadh Iosta na Rinne le Tamhlacht agus Ag nascadh Conghaile le Teach Sagard

Coill an Rí

Inbound

Outbound

 
Stop Mapa
Cónaisc Iompair
Rudaí le déanamh

Cónaisc Iompair

Bealaí NascStop/Stáisiún Sráid
56A Go Cathair

Bus Átha Cliath 2737

Céide na Coille
56A Ón gCathair Bus Átha Cliath2766 Céide na Coille

 

Rudaí le déanamh agus Críoch-Chomharthaí Áitiúla

Tugann Luas go Ceartlár Bhaile Átha Cliath tú. Faigh amach céard is féidir leat a dhéanamh

  • Páirc na nGlaschnoc

 

 

Cliceáil anseo agus féach ar láithreán gréasáin Chomhairle Contae Átha Cliath Theas céard atá ar siúl sa cheantar

South Dublin Council