Green Line
Red Line

Ag nascadh Iosta na Rinne le Tamhlacht agus Ag nascadh Conghaile le Teach Sagard

Conghaile

Inbound

Outbound

 
Stop Mapa
Cónaisc Iompair
Rudaí le déanamh

Cónaisc Iompair

BealaíNascStop/StáisiúnSráid
27, 27B, 29A, 31, 31B, 32, 32A, 32B, 42,
42A,42B, 43, 51A, 128, 129, 130, 142
Ón gCathair Bus Átha Cliath 497 Sráid Amiens
27X, 90, 128, 129, 142, 151 Go Cathair Bus Átha Cliath 4415 Sráid Amiens
DART, Bruachbhailteach Thoir Theas, Thuaidh & Thiar Ón gCathair Stáisiún Traenach Conghaile Stáisiún Conghaile

Rudaí le déanamh agus Críoch-Chomharthaí Áitiúla

 

Tugann Luas go Ceartlár Bhaile Átha Cliath tú. Faigh amach céard is féidir leat a dhéanamh:

 

 

 

Cliceáil anseo agus féach ar láithreán gréasáin Chomhairle Bhaile Átha Cliath céard atá ar siúl sa cheantar.

Click here and see on the Dublin City Council website what's happening.