icon

Cúram Chustaiméirí

Foirm Teagmhála

Cliceáil anseo chun ár bhfoirm teagmhála a líonadh

Saorfhón

Glaoigh ar Chúram Chustaiméirí Luas LoCall 1850 300 604
Ar oscailt Luan - Aoine 7am - 7pm agus Satharn 10am - 2pm
Dúnta ar an Domhnach agus ar Laethe Saoire Bainc

Scríobh

Cúram Chustaiméirí Luas
Veolia Transport
Timpeallán na Bó Deirge
Cluain Dolcáin
Baile Átha Cliath 22

Fón: 00353 1 4614910
LoCall: 1850 300 604

Facsáil
Cúram Chustaiméirí Luas: 01 461 4992

Earraí Caillte
Glaoigh: Cúram Chustaiméirí Luas 1850 300 604
Ar oscailt Luan - Aoine 7am - 7pm agus 10am - 2pm
Athfháil Earraí Caillte ó 9am - 5pm Luan - Aoine

Glaoigh ar JC Decaux chun fógairt ar an Luas: 01 295 8170
nó cliceáil anseo chun cuairt a thabhairt ar a suíomh idirlíne