icon

Duga Sheoirse

Green Line
Red Line

Ag nascadh Iosta na Rinne le Tamhlacht agus Ag nascadh Conghaile le Teach Sagard

Duga Sheoirse

Inbound

Outbound

 
Stop Mapa
Cónaisc Iompair
Rudaí le déanamh

Cónaisc Iompair

BealaíNascStop/StáisiúnSráid
128, 130, 142, 20B, 27, 27B, 29A, 31, 31B,
32, 32A, 32B, 32X, 42, 42A, 42B, 43, 53
BusÁtha Cliath 497 Sráid Amiens
128, 142, 151, 27X, 32X, 748, 90 Bus Átha Cliath 2499 Sráid Amiens
151, 90 Bus Átha Claith 5140 Sráid na Coitiantachta
151, 53, 142 Stáisiún Traenach Conghaile Bóthar an Phoirt Thoir
DART, Bruachbhailteach Thoir Theas, Thuaidh & Thiar Ón gCathair Bus Átha Cliath 2262 Stáisiún Conghaile

 

Rudaí le déanamh agus Críoch-Chomharthaí Áitiúla

 

Tugann Luas go Ceartlár Bhaile Átha Cliath tú. Faigh amach céard is féidir leat a dhéanamh:

 

 

Cliceáil anseo agus féach ar láithreán gréasáin Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath céard atá ar siúl sa cheantar.

Click here and see on the Dublin City Council website what's happening.