icon

Duga Spencer

Green Line
Red Line

Ag nascadh Iosta na Rinne le Tamhlacht agus Ag nascadh Conghaile le Teach Sagard

Duga Spencer

Inbound

Outbound

 
Stop Mapa
Cónaisc Iompair
Rudaí le déanamh

Cónaisc Iompair

BealaíNascStop/Stáisiún Sráid
151, 53A Bus Átha Cliath 2501 An Port Thuaidh
53A, 90 Bus Átha Cliath 2502 Sráid Wapping Nua.
151 Bus Átha Cliath 6251 Sráid an tSirriam
Iartharach Bruachbhailteach Ón gCathair Stáisiún Traenach na nDugaí Sráid an tSirriam Uachtarach

 

Rudaí le déanamh agus Críoch-Chomharthaí Áitiúla

 

Tugann Luas go Ceartlár Bhaile Átha Cliath tú. Faigh amach céard is féidir leat a dhéanamh:

 

Samuel Beckett Bridge

Droichead Samuel Beckett

 

Cliceáil anseo agus féach ar láithreán gréasáin Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath céard atá ar siúl sa cheantar.

See on the Dublin City Council website what's happening.