icon

Faiche Stiabhna

Green Line
Red Line

Ag nascadh Faiche Stiabhna le Áth an Ghainimh nó Gleann Bhríde

Faiche Stiabhna

Inbound

Outbound

 
Stop Mapa
Cónaisc Iompair
Rudaí le déanamh
Operating Hours

Cónaisc Iompair

BealaíNascStop/StáisiúnSráid
14, 14A, 15, 15A, 15B, 15X, 74, 74A, 84X, 128, 142 Ón gCathair Bus Átha Cliath746 Sráid Chill Dara
7B, 7D, 10, 10A, 11, 11A, 11B, 25X, 27C, 32X, 37X, 39B, 39X, 41X, 46A, 46B, 46C, 46D, 46E, 51D, 51X, 58C, 66D, 66X, 70B, 70X, 92, 116, 117, 118, 129, 140, 145, 746 Ón gCathair

Bus Átha Cliath

747
Sráid Chill Dara
10, 10A, 11, 11A, 11B, 46A, 46B, 46C, 46D, 46E, 58C, 66D, 92, 116, 117, 118, 145, 746 Go Cathair

Bus Átha Cliath

790
Faiche Stiabhna Thuaidh
7B, 7D, 20B, 27C, 129, 142 Go Cathair

Bus Átha Cliath

791
Faiche Stiabhna Thuaidh
44, 44B, 44C, 48A Ón gCathair

Bus Átha Cliath

843
Faiche Stiabhna Thoir
172 Ón gCathair

Bus Átha Cliath

4530
Sráid Chill Dara
15X, 25X, 32X, 33X, 37X, 39B, 39X, 41X, 51X, 66X, 67X, 70B, 70X, City Tour Go Cathair

Bus Átha Cliath

4967

Faiche Stiabhna Thuaidh
14, 14A, 15, 15A, 15B, 44, 44B, 44C, 48A, 74, 74A, 128, 140 Go Cathair

Bus Átha Cliath

5034
Sráid Dhásain

DART, Bruachbhailteacha Thoir Theas & Thuaidh

Ón gCathair

Stáisiún Traenach Shráid an Phiarsaigh

Rae an Iarthair
DART, Bruachbhailteacha Thoir Theas & Thuaidh Ón gCathair Stáisiún Traenach Shráid na Teamhrach Sráid na Teamhrach

 • Féach eolas faoi Bhusanna & Chóistí ag an Stop seo agus ag Stopanna eile.
 • Cliceáil anseo chun an mapa coisíochta idir Sráid na Mainistreach agus Faiche Stiabhna a fheiceáil

Rudaí le déanamh agus Críoch-Chomharthaí Áitiúla

Tugann Luas go Ceartlár Bhaile Átha Cliath tú. Faigh amach céard is féidir leat a dhéanamh:

 • National Archives
 • An Chartlann Náisiúnta
 • Coláiste agus Leabharlann na Trionóide
 • St Stephen's Green
 • Faiche Stiabhna
 • Kevin Kavanagh Gallery
 • Gailearaí Kevin Kavanagh
 • Músaem Stair an Dúlra
 • Ard-Mhúsaem na hÉireann- Seandálaíocht
 • Dánlann Náisiúnta na hÉireann
 • Teach Laighean
 • National Library
 • An Leabharlann Náisiúnta
 • Ceantar Siopadóireachta Shráid Grafton
 • Ealaín Chearnóg Mhuirfean
 • Ionad Oscar Wilde do Scríbhinn Ghaelach
 • Gailearaí Dhúbhghlas de hÍde
 • Teampaill an Phíobaráin - Naomh Stiofán
 • Dealbh Molly Malone
 • Dealbh Phil Lynnott
 • Alliance Francaise BÁC
 • Goethe-Institut Dublin
 • Goethe-Institut BÁC
 • Scoil Ghnó Bhaile Átha Cliath

 

Cliceáil anseo agus féach ar láithreán gréasáin Chomhairle Chathrach Bhaile Átha Cliath céard atá ar siúl sa cheantar

See on the Dublin City Council website what's happening.

Others