Táillí páirceála do chustaiméirí Luas: €2.00 suas le 4 uaire agus €4.00 don lá iomlán.

Caithfidh tú ticéad bailí Luas a bheith agat don lá ar a pháirceáileann tú. Beidh costas breise le híoc muna bhfuil ticéad bailí Luas agat nuair a fhágann tú an carrchlós.

Glacann Meaisíní Ticéad boinn 10c, 20c, 50c, €1, €2.

Cliceáil ar charrchlós le haghaidh tuilleadh eolais