icon

Na Ceithre Cúirteanna

Green Line
Red Line

Ag nascadh Iosta na Rinne le Tamhlacht agus Ag nascadh Conghaile le Teach Sagard

Na Ceithre Cúirteanna

Inbound

Outbound

 
Stop Mapa
Cónaisc Iompair
Rudaí le déanamh

Cónaisc Iompair

Bealaí NascStop/StáisiúnSráid
25, 25A, 25X, 26, 37, 37X, 39, 39A, 39B, 39C,
51D, 51X, 66, 66A,
Ón gCathair Bus Átha Cliath 1444 Cé na gCeannaithe
25, 25A, 25X, 26, 37, 37X, 39, 39A, 39B, 39C,
51, 51D, 51X, 66, 66A, 66B, 66D, 66X, 67, 67A,
67X, 68, 69, 69X, 70, 70A, 78, 79, 79A, 79X, 90,
92, 172
Go Cathair Bus Átha Claith 1478 Cé na nOstaí

 

Rudaí le déanamh agus Críoch-Chomharthaí Áitiúla

Tugann Luas go Ceartlár Bhaile Átha Cliath tú. Faigh amach céard is féidir leat a dhéanamh:

 

Cliceáil anseo agus féach ar láithreán gréasáin Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath céard atá ar siúl sa cheantar

Click here and see on the Dublin City Council website what's happening.