Green Line
Red Line

Ag nascadh Iosta na Rinne le Tamhlacht agus Ag nascadh Conghaile le Teach Sagard

Rialto

Inbound

Outbound

 
Stop Mapa
Cónaisc Iompair
Rudaí le déanamh

Cónaisc Iompair

Bealaí NascStop/StáisiúnSráid
19 Go Cathair Bus Átha Cliath 1368 An Cuarbhóthar Theas
19 Ón gCathair

Bus Átha Cliath1379

An Cuarbhóthar Theas

 

Rudaí le déanamh agus Críoch-Chomharthaí Áitiúla

Tugann Luas go Ceartlár Bhaile Átha Cliath tú. Faigh amach céard is féidir leat a dhéanamh

  • Margadh Orgánach Goirt na gCrann Triomaithe
  • Siúlóidí na Camóige
  • Stiúideo 468

 

Cliceáil anseo agus féach ar láithreán gréasáin Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath céard atá ar siúl sa cheantar

Click here and see on the Dublin City Council website what's happening.