icon

Sráid na Mainistreach

Green Line
Red Line

Ag nascadh Iosta na Rinne le Tamhlacht agus Ag nascadh Conghaile le Teach Sagard

Sráid na Mainistreach

Inbound

Outbound

 
Stop Mapa
Cónaisc Iompair
Rudaí le déanamh

Cónaisc Iompair

Bealaí NascStop/StáisiúnStreet
1, 2, 3, 11, 11A, 11B, 121, 122, 123 Ón gCathair

Bus Átha Cliath 271

Sráid Uí Chonaill
4, 4A, 5, 7, 7A, 7B, 7D, 8, 40A, 70B, 70X Ón gCathair

Bus Átha Cliath 273

Droichead Uí Chonaill
41, 41B. 41C, 41X Ón gCathair

Bus Átha Cliath 288

Sráid na Mainistreach Íoch.
42, 43, 51A, 142 Ón gCathair

Bus Átha Cliath 289

Sráid na Mainistreach Íoch.
42A, 42B Ón gCathair

Bus Átha Cliath 291

Sráid na Mainistreach Íoch.
33, 33X Ón gCathair

Bus Átha Cliath 292

Sráid na Mainistreach Íoch.
130 Ón gCathair

Bus Átha Cliath 293

Sráid na Mainistreach Íoch.
10, 10A, 46A, 46B, 46C, 46D, 46E, 145 Go Cathair

Bus Átha Cliath 310

Sráid Uí Chonaill
90, City Tour Go Cathair

Bus Átha Cliath 316

Siúlán Bhaitsiléir
38, 38A, 38B, 38C, 123 Go Cathair

Bus Átha Cliath 4496

Sráid Uí Chonaill
DART, Bruachbailteacha Thoir Theas & Thuaidh Ón gCathair Stáisiún Traenach Sráid an Phiarsaigh Rae an Iarthair
DART, Bruachbailteacha Thoir Theas & Thuaidh Ón gCathair Stáisiún Traenach Sráid na Teamhrach Sráid na Teamhrach

Rudaí le déanamh agus Críoch-Chomharthaí Áitiúla

Tugann Luas go Ceartlár Bhaile Átha Cliath tú. Faigh amach céard is féidir leat a dhéanamh:

 •  Coláiste na Tríonóide
 • Spíce Bhaile Átha Cliath
 • National Museum of Ireland - Archaeology
 • Ard-Mhúsaem na hÉireann - Seandálaíocht
 • Ard-Oifig an Phoist
 • Sráid Uí Chonaill agus Dealbh Dhomhnaill Uí Chonaill
 • Sráid Grafton
 • Clárchosán na Life
 • Sráid an Mhúraigh
 • Leas Ard-Eaglais Mhuire
 • An Bord Pleanála
 • An Roinn Oideachais
 • Foirgneamh an Irish Times

Cliceáil anseo agus féach ar láithreán gréasáin Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath céard atá ar siúl sa cheantar.

Click here and see on the Dublin City Council website what's happening.