Foirm Teagmhála

Cliceáil anseo chun ár bhfoirm teagmhála a líonadh

Saorfhón

Glaoigh ar Chúram Chustaiméirí Luas Saorfhón 1800 300 604
Ar oscailt Luan - Aoine 7am - 7pm agus Satharn 10am - 2pm
Dúnta ar an Domhnach agus ar Laethe Saoire Bainc

Scríobh

Cúram Chustaiméirí Luas
Veolia Transport
Timpeallán na Bó Deirge
Cluain Dolcáin
Baile Átha Cliath 22

Fón: 00353 1 4614910
Saorfhón: 1800 300 604

Facsáil
Cúram Chustaiméirí Luas: 01 461 4992

Earraí Caillte
Glaoigh: Cúram Chustaiméirí Luas 1800 300 604
Ar oscailt Luan - Aoine 7am - 7pm agus 10am - 2pm
Athfháil Earraí Caillte ó 9am - 5pm Luan - Aoine

Glaoigh ar JC Decaux chun fógairt ar an Luas: 01 295 8170
nó cliceáil anseo chun cuairt a thabhairt ar a suíomh idirlíne


Like most websites we use cookies. These are required for various aspects of the site to work properly.If you continue we'll assume you are happy to use cookies on our site. More information on cookies?